info@es.lv   +371 67 555 554

ELEKTRONISKĀ DARBA VIDE

Efektīvākais instruments uzņēmuma pārvaldībā ir uzņēmuma vienotas integrētas elektroniskās darba vides izveide.

Ja uzņēmums vēlas maksimāli efektīvi izmantot dokumentu pārvaldības sistēmas piedāvātās plašās iespējas, tad tās var izmantot veidojot vienotu un integrētu uzņēmuma elektronisko darba vidi, kas veido vienotu uzņēma informācijas sistēmu lietošanas platformu, kas apvieno sevī vairākas līdz šim atsevišķas uzņēmuma informācijas sistēmas un procesus vienotā sistēmā:


  • Intranetu,
  • Dokumentu pārvaldības sistēmu,
  • Sapulču vadību,
  • Sasaiste ar organizācijas iekšējām sistēmām,
  • Klientu pārvaldības sistēmu,
  • Personālvadību,
  • Helpdesku,
  • Pašapkalpošanās sistēmu,
  • un daudzu citu darba procesu un sistēmu integrāciju vienotā ērtā uzņēmuma platformā.

GALVENĀS IESPĒJAS

Intranets

Sistēma MEDUS ir efektīvs instruments organizācijas iekšējā mājas lapa organizācijai un iekšējās komunikācijas nodrošināšanai.

Dokumentu aprite

MEDUS sistēma ir veidotā tā ka tā taupa uzņēmuma resursus un galvenais katra darbinieku laiku apstrādājot dokumentus un izpildot uzdevumus.

Integrācijas

MEDUS nodrošina profesionālu informācijas sistēmu un risinājumu integrāciju vienotā sistēmā, piemērojot mūsdienīgas metodes un rūpējoties par lietojamību, kvalitāti un efektivitāti.